ZÁPIS

ZÁPIS ZÁŘÍ 2024

DĚTI 8 - 13 let / JUNIOŘI 14 - 17 let / DOSPĚLÍ 18 + / DOSPĚLÍ 27 +

KONKURZ DO SOUTĚŽNÍCH SLOŽEK PRO POKROČILÉ TANEČNÍKY PROBÍHÁ V RÁMCI TRÉNINKŮ


JAK TO U NÁS CHODÍ (POVINNOSTI STUDENTŮ)

BASIC SKUPINY (PŘÍPRAVKA) - STUDENT PRAVIDELNĚ DOCHÁZÍ NA LEKCE 2X TÝDNĚ, POVINNĚ SE ÚČASTNÍ JEDNODENNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ, ÚČASTNÍ SE POHÁROVÉ SOUTĚŽE DLE ROZHODNUTÍ LEKTORA

PŘESTUP Z BASIC SKUPINY DO SOUTĚŽNÍ SKUPINY NAVRHUJE LEKTOR

SOUTĚŽNÍ SKUPINY - STUDENT PRAVIDELNĚ DOCHÁZÍ NA LEKCE 2 - 3X TÝDNĚ DLE ROZHODNUTÍ LEKTORA, POVINNĚ SE ÚČASTNÍ VÍKENDOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ A SOUTĚŽÍ